مرامنامه

مرامنامه کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

پس از دو دهه  تلاش مردم ایران در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی و تحت رهبری های داهیانه ولایت فقیه ، جامعه مدنی به عنوان یک روش مناسب جهت مشارکت مردم وپیشبرد وفرایند توسعه و حل مشکلات و معضلات اجتماعی – اقتصادی و خصوصاً فرهنگی برگزیده شد ازآن جا که جامعه مدنی ، جامعه ای است متشکل از گروه های ارادی ، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع صنفی افراد عضو تشکیل می شود ، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی با درک صحیح وصریح از شرایط زمانی و ایمان واعتقاد به نقش علم و فرهنگ در پیشبرد اهداف ملی و مذهبی ، در راستای تقویت هویت و منافع صنفی و تخصصی خود ، کانون اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی را بر مبنای مواد زیر تشکیل می دهند :

ماده اول :

اهداف کانون عبارتند است  از :

  • تلاش در جهت تبیین جایگاه و شأن اعضای هیأت علمی در جامعه .
  • تقویت روح وحدت و هماهنگی بین اعضای هیأت علمی جهت اولویت بندی مسائل و تلاش مشترک برای رفع معضلات صنفی و تخصصی .
  • همکاری با مسئولان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه رازی در خصوص ارائه واجرای طرح های اداری ،اجتماعی ،فرهنگی ورفاهی جهت تأمین منافع صنفی اعضای هیأت علمی .
  • همکاری تخصصی با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه برنامه ریزی ، توسعه و شکوفایی منطقه .
  • تلاش در جهت همکاری گسترده با کلیه ی مراکز علمی داخل و خارج از کشور .
  • فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت بهبود وضعیت معیشتی اعضا .

ماده دوم :

کلیه اعضای کانون معتقد به اسلام ویا یکی از ادیان رسمی موجود درکشور وملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند .

ماده سوم:

کانون تشکلی صرفاً صنفی بوده وبه هیچ یک از جریانات سیاسی وتشکیلاتی وابسته نیست و از هرگونه موضع گیری خطی وجناحی اجتناب می نماید .